Bakers Loft

Bakers Loft is a great space to cater for groups, gatherings, get-togethers, comedy and a all round really top class time!
 
Bakers Loft is a Live Music Venue with its own state of the art sound system/stage/backdrop and has its own Bar, when it is not hosting some of Ireland's Top Artists such as Christy Dignam and Joe Jewell from Aslan, Finbar Furey, Mick Flannery, Don Baker, Rob Strong, Eleanor McEvoy, Mundy, Paddy Casey, Brian Kennedy, to name but a few.
 
Bakers Loft also converts into a Wedding Venue for more info click here: https://www.brogans.ie/weddings-at-brogans
 
Comedy Shows. Yep we do av a laugh aye. 
 
 
Contact Details
 
 
Finger Food

Đính kèm

Liên Hệ

Địa chỉ

High Street,
Trim,
Co. Meath,
C15 K2CV

Điện Thoại

+353 46 943 1237

Email

info@broganshotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 46 943 1237

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách