Hen Party Packages

 
Bubbles & Bites Package €19pp
  • Bubbles on arrival (upgrade to a cocktail for an extra €4pp)
  • Choose a selection of 4 finger food bites for the party 
  • Reserved seating for the night and after dinner entertainment
  • Free celebratory cocktail for the Hen & best womanC
Upgrade your bubbles & bites to an overnight stay with Bed and breakfast from €81 pp sharing
 
 
Dinner & Bubbles Package €38pp
  • Bubbles on arrival (upgrade to a cocktail for an extra €6pp)
  • 3 course evening meal 
  • Reserved seating for the night and after dinner entertainment
  • Free celebratory cocktail for the Hen & best woman
Overnight stay with Bed and breakfast from €90 pp sharing( Subject to availability)
 
 - All our Packages are based on 15 people minimum and are subject to availability
 
Fancy A bolt on, we recommend you have a look at Hen Party Yoga! Yoga is a great activity to get people in high spirits for HEN PARTIES  - https://www.laughteryogahenparty.com/
 
 
Contact Details
 

Liên Hệ

Địa chỉ

High Street,
Trim,
Co. Meath,
C15 K2CV

Điện Thoại

+353 46 943 1237

Email

info@broganshotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 46 943 1237

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách